Functie omschrijving

GAD Gooi en Vechtstreek

In de functie van handhaver houd ik toezicht en voer controles uit op de naleving van de Afvalstoffen-
verordening & Milieu in de regio Gooi en Vechtstreek. Hierbij mag ik verbaliserend optreden bij overtredingen. Tevens ben ik verantwoordelijk voor de WPG (Wet Politie Gegevens) binnen ons team Toezicht en Handhaving.

De werkzaamheden die uitgevoerd worden zijn oa.:
– Verantwoordelijk voor de WPG (Wet Politie Gegevens) binnen ons team Toezicht en Handhaving
– Jaarverslag maken voor ons team Toezicht en Handhaving
– Het geven van presentaties over team Toezicht en Handhaving
– Meldingen van burgers met betrekking tot afval op straat afhandelen.
– Surveilleren door woonwijken voor controle op illegale dumpingen van afval.
– Controle op project Vang (controle of er goed afval wordt gescheiden).
– Controle of er geen bedrijfsafval aan de straat en op de scheidingsstations wordt aangeboden.
– Controle met betrekking tot te vroeg aanbieden van afval.
– Voorlichting geven aan burgers
– Samenwerking met overige handhaving partners


G4S

Als Intergraal BOA handhaaf ik in het publieke domein van gemeente Almere. Hier kan ik te maken krijgen met verschillende overtredingen; honden die niet aangelijnd zijn, fietsers in een voetgangersgebied, zwerfafval, verkeerd geparkeerde auto’s of zaken die vermeld staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Verkeerswetgeving. Tevens beantwoord ik vragen van het publiek, signaleer bijzondere situaties en geeft deze door. In geval van calamiteiten verleen ik eerste hulp en assisteer ik de hulpverlenende instanties.


City 360

Project Schiphol
In de functie van BOA het tegengaan van de taxi gerelateerde overlast (oa. taxironselaars) en het toezicht houden op de leefbaarheid van de openbare ruimte op Schiphol. 

Project Zandvoort
Fiscaal Parkeercontroleur volgens de richtlijnen van de gemeente Zandvoort. Tevens ook handhaving in de openbare ruimte. En tot slot geluidmeting om te controleren of de horeca voldoet aan de gestelde geluidslimiet die in hun vergunningen staan.

Project Central Station Amsterdam
Alleen fietsers en voetgangers mogen gebruik maken van de fietstunnel. Er geldt een verbod voor snor- fietsers. Deze mogen niet door de fietstunnel en moeten om het station heen rijden. De taak is om de snorfietsers te weren en waar nodig sanctionerend op te treden.

Project Kinkerstraat Amsterdam
Als Toezichthouder werkte ik als een soort fietscoach om het publiek en bewoners te adviseren waar zij hun fiets kunnen parkeren in de drukke Kinkerstraat. Het doel is dus om fietsenoverlast tegen te gaan en te verminderen.

Project Parkeer Handhaving Amsterdam
De gemeente ondersteunen door te surveilleren door de wijken en te controleren of het plaatselijke fiscale parkeerbeleid correct wordt nageleefd. Bij overtredingen, zoals het parkeren van een auto op een betaalde parkeerplaats zonder hier voor te betalen, kan er een naheffingsaanslag worden uitgeschreven.


Stichting NDSM Herleeft

Deze stichting was op zoek naar een vrijwilliger om een professional nieuwsbrief te maken. Dit heb ik voor hun gerealiseerd. Het bestuur was erg te spreken over mijn manier van werken en de kwaliteit die ik leverden. Het gevolg was dat ik ook een nieuwe website voor hun heb gemaakt.
Tevens geef ik vorm aan POS materialen zoals flyers en brochures, van ontwerp tot aflevering.


TNI

Als vrijwilliger ben ik hier gekomen om te helpen met het uploaden van content voor hun website. Een andere taak die ik hier kreeg was het maken en versturen van de maandelijkse nieuwsbrieven. In 2015 heb ik geholpen om hun nieuwe huisstijl en nieuwe logo te perfectioneren.


Museum Amsterdam Noord

Mijn komst bij dit museum als vrijwilliger was in eerste instantie alleen bedoeld voor een nieuwe website. Maar gaande weg kwamen daar steeds meer projecten en taken bij zoals;
– nieuw logo en nieuwe huisstijl ontworpen en bewaken
– verantwoordelijk voor al het drukwerk, van ontwerp tot aflevering
– het up-to-date houden van de website
– nieuwsbrief vormgeven en publiceren via MailChimp
– publicaties van E-campagnes mbt. evenementen


ReMark International

Dit bedrijf is gespecialiseerd in Direct Marketing. Hier hield ik mij bezig met het vormgeven en het opmaken van tekst & layout voor Direct Mail packs, mock-ups en diverse POS materialen zowel voor print als online media. Dit in meer dan 20 verschillende talen. Uiteraard werden de verschillende huisstijlen van de klanten goed bewaakt.

Voor deze werkzaamheden werkte ik nauw samen met de art director, editors, proeflezers en project managers van verschillende kantoren over de gehele wereld. Om goed te communiceren met de verschillende nationaliteiten was de communicatie altijd in het engels.

Voor onze design afdeling maakte ik ook prijsopgaven, verstuurde en beheerde ik de facturen. Het beheren en archiveren van onze artwork, software en hardware had ik ook onder mijn hoede genomen.

Door ziekte van een collega heb ik voor 1,5 jaar haar taken als afdelingshoofd van de Art department bij mijn eigen werkzaamheden erbij gekregen. Verschillende managers vonden dat ik dit zeer goed heb uitgevoerd. In 2011 heeft de CEO mijn prestaties dan ook beloond met een ReMark Performance Award.